VÝKOPOVÉ PRÁCE

Zabezpečujeme výkopy prípojok pre inžinierske siete, kanalizačných prípojok a žúmp.
 
  • Výkop inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizácia)
  • Výkopy súvisiace s opravou inžinierskych sietí
  • Výkop jám a rýh rôznych rozmerov (pivnica, šachta, žumpa, čistička odpadových vôd a iné)
  • Výkopy súvisiace s opravou vodovodu a kanalizácie
  • Kopanie odvodňovacích rýh vo vinohradoch, záhradkárskych osadách, záhradkách
 
 
 
Späť do obchodu