Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I. Spracovanie osobných údajov

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára.

 

Z akého dôvodu?

 

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

 

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

 

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac zákonom stanovenej lehoty (účtovníctvo, dane) od našej poslednej komunikácie / vášho nákupu.

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, atď.

 

Z akého dôvodu?

 

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

 

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

 

Počas plnenia našej služby a následne zákonom stanovených 10 rokov (dane, účtovníctvo, archivácia) od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

  1. Newslettery (obchodné správy)

 

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

 

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

 

Zákonom stanovenú lehotu (účtovníctvo, dane) od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

 Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

 

  • prevádzkovateľ webhostingovej platformy e-shopu Spoločnosť WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19692/T)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovenská pošta, UPS Parcel, Zásielkovňa )

 

         Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom:

 

  • Daňové a účtovné povinnosti vyplývajúce zo zákona

 

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

 

III. Čo by ste ešte mali vedieť

 

V našej spoločnosti ne/máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti ne/dochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch

 

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

 

Späť do obchodu